Postup montáže

Činžovních dveří

1) Vysazení původních křídel

2) Demontáž původního rámu

3) Příprava otvoru pro usazení zárubně

4) Usazení nové zárubně do vodováhy a její zaklínování

5) Částečné zapěnění zárubně

6) Kotvení pomocí turbo šroubů do ostění budovy

7) Nasazení dveřních křídel

8) Jemné seštelování rámů zárubně,

9) Plné zapěnění zárubně

10) Kotvení pomocí turbo šroubů

11) Osazení kování

12) Zednické začištění (pokud je kalkulováno)

13) Montáž dveřního zavírače (je-li kalkulován)

14) Úklid a likvidace odpadu

15) Předání díla

1) Vysazení původních křídel

2) Demontáž staré zárubně

3) Usazení nové obložkové zárubně do vodováhy a její zaklínování,

4) Částečné zapěnění zárubně

5) Nasazení dveřního křídla

6) Jemné seštelování dveřní zárubně,

7) Úplné zapěnění dveřního křídla

8) Osazení kování

9) Osazení záklopu obložkové zárubně

10) Montáž prahu

11) Zednické začištění (je-li součástí)

12) Úklid a likvidace odpadu

13) Předání díla

Bytových dveří

Interiérových dveří

1) Vysazení původních křídel

2) Demontáž staré zárubně

3) Usazení nové obložkové zárubně do vodováhy a její zaklínování

4) Částečné zapěnění zárubně,

5) Nasazení dveřního křídla

6) Jemné seštelování dveřní zárubně

7) Úplné zapěnění dveřního křídla

8) Osazení kování

9) Osazení záklopu obložkové zárubně

10) Úklid a likvidace odpadu

11) Předání díla

1) Vyndání starých okenní křídel

2) Demontáž rámu

3) Příprava a začištění otvoru

4) Usazení špaletového okna – rámu do vodováhy

5) Zapěnění špaletového okna

6) Nasazení okenních křídel

7) Montáž kování

8) Jemné seřízení okenních křídel

9) Montáž přechodových plechů (jsou-li součástí dodávky)

10) Montáž parapetů

11) Zednické začištění (je-li součástí dodávky)

12) Úklid a likvidace odpadu

13) Předání díla

Špaletových oken