Postup montáže

Činžovních dveří

1) Vysazení původních křídel

2) Demontáž původního rámu

3) Příprava otvoru pro usazení zárubně

4) Usazení nové zárubně do vodováhy a její zaklínování

5) Částečné zapěnění zárubně

6) Kotvení pomocí turbo šroubů do ostění budovy

7) Nasazení dveřních křídel

8) Jemné seštelování rámů zárubně,

9) Plné zapěnění zárubně

10) Kotvení pomocí turbo šroubů

11) Osazení kování

12) Zednické začištění (pokud je kalkulováno)

13) Montáž dveřního zavírače (je-li kalkulován)

14) Úklid a likvidace odpadu

15) Předání díla

1) Vysazení původních křídel

2) Demontáž staré zárubně

3) Usazení nové obložkové zárubně do vodováhy a její zaklínování,

4) Částečné zapěnění zárubně

5) Nasazení dveřního křídla

6) Jemné seštelování dveřní zárubně,

7) Úplné zapěnění dveřního křídla

8) Osazení kování

9) Osazení záklopu obložkové zárubně

10) Montáž prahu

11) Zednické začištění (je-li součástí)

12) Úklid a likvidace odpadu

13) Předání díla

Bytových dveří

Interiérových dveří

1) Vysazení původních křídel

2) Demontáž staré zárubně

3) Usazení nové obložkové zárubně do vodováhy a její zaklínování

4) Částečné zapěnění zárubně,

5) Nasazení dveřního křídla

6) Jemné seštelování dveřní zárubně

7) Úplné zapěnění dveřního křídla

8) Osazení kování

9) Osazení záklopu obložkové zárubně

10) Úklid a likvidace odpadu

11) Předání díla

1) Vyndání starých okenní křídel

2) Demontáž rámu

3) Příprava a začištění otvoru

4) Usazení špaletového okna – rámu do vodováhy

5) Zapěnění špaletového okna

6) Nasazení okenních křídel

7) Montáž kování

8) Jemné seřízení okenních křídel

9) Montáž přechodových plechů (jsou-li součástí dodávky)

10) Montáž parapetů

11) Zednické začištění (je-li součástí dodávky)

12) Úklid a likvidace odpadu

13) Předání díla

Špaletových oken

13B 13A
9A 9B
8B 8A
7B 7A
6A 6B
4B 4A
3A 3B
1A 1B
10B 10A
11A 11B
12A 12B
14A 14B
4B 4A
15A 15B
16A 16B
17A 17B
18A 18B
1A 1B
5A 5B
19A 19B
20A 20B nové
21B 21A
22A 22B
DSC_0544 DSC_0550