Dveře

Dveře činžovní

Vstupní bytové

Interiérové

Dveře činžovní

Pro pohodlnou obsluhu dveří a zaručení plynulosti průchodu a dlouhé životnosti používáme dveřní závěsy od prověřeného českého výrobce TKZ Polná. Dle váhy dveří se volí příslušný počet a typ závěsů. Tyto dveřní závěsy pod označením TRIO 15 s maximálním zatížením 40 kg/1 závěs a TRIO 20 s maximálním zatížením 50 kg/1 závěs zajistí dostatečné pevné spojení dveří s dřevěnou zárubní. Výhodou těchto závěsů je možnost jejich výškového a stranového seřízení, jejich dodání je možné v různém barevném provedení, a to nikl lesklý, zinek žlutý a zinek modrý. Převážná část historických dveří má však i dobové závěsy. Pro zachování autentičnosti vzhledu se závěsy TRIO 15/20 opatří ozdobnými návleky, které mají historizující vzhled. Nejčastěji používané povrchy pro návleky patří leštěná mosaz, staro-mosaz, staro-bonz.

Pro výrobu dveří používáme zásadně suché řezivo ve vlhkosti 10-12 %. Jenom tak je zajištěna stabilita materiálu a dobré přilnutí povrchové úpravy. Jednotlivé hranoly jsou ploše spojeny a dále použity pro potřeby výroby. Mezi základní tuzemské dřeviny, které používáme pro výrobu našich dveří patří smrk, borovice, modřín, jasan a dub. Výroba dveří však není pouze omezena jen na tyto dřeviny, možností je použití i exotických dřevin.

Dle rozměrů, členění a přání klientů na funkci dveří je příslušně navržená dveřní výplň. Základní možností je masivní výplň. Ta může být čistě hladká nebo ozdobně frézována. Zabráněním velkým deformacím je výplň vždy s lepena z hranolků o celkově šíři cca 40-45 mm. Hranolky na lepené straně jsou vyfrézovány zubatící, pro zvětšení lepené plochy a pevnosti lepeného spoje. Důležitou součástí je i použité lepidlo, které speciálně pro dveřní výplně používáme od značky TITEBOND III. ULTIMATE v odolnosti proti vodě v nejvyšší třídě D4. Při požadavcích na tepelně izolační vlastnosti dveřní výplně používáme PUR desku. PUR desky se vyrábějí z vrstev vodovzdorné překližky, mezi nimiž je utvořen prostor pro polyuretanovou pěnu. Vynikají výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, stejně dobře fungují také jako zvuková izolace a mají nízkou hmotnost, takže jsou vhodné pro dveře, kde je potřeba snížit jejich celkové zatížení. Tyto desky jsou dodávány v tloušťkách od 24 mm až po 48 mm. Základní výplní lze vybavit dveře, které nejsou příliš exponované povětrnostními vlivy. Pro tyto účely se používá materiál MDF, který je následně povrchově upraven speciální barvou určenou do exteriéru a zároveň na MDF povrchy. Doporučené tloušťky výplní jsou od 18 mm. Použití pouze jednoho typu výplní není nutností. Materiály lze mezi sebou kombinovat, tzn. Že dokážeme docílit vzhledu profilované dřevěné kazety a uvnitř je umístěna PUR deska pro zvýšení tepelné a zvukové izolace.

Mezi nejdůležitější parametry dveří hned po povrchové úpravě patří samotné uzamčení dveří. Dnes je na trhu mnoho způsobů.
Základní zámek bez panikové funkce: Jedná se o zámek s roztečí 90 nebo 72 mm. Jsou to základní zámky bez bezpečnostních prvků, neumožňující mechanické uzavření závory zámku. Tyto zámky jsou zpravidla používány u interiérových dveří a zřídka vstupních dveří do zadních vchodů činžovních domů. Zpravidla pro vstupy z neveřejně přístupných pozemků. Štítové kování je v provedení klika/koule.

Zámek mechanický bezpečnostní s panikovou funkcí: Tyto zámky jsou dodávány v roztečích 92,90 a 72 mm. Jedná se o doporučené zámky pro vstupní domovní dveře. Paniková funkce znamená, že v případě dovření dveří se mechanicky vysune závora a dveře se uzavřou (uzamknou). Při odchodu z domu není potřeba klíč a stiskem kliky se střelka a závora uvolní a je umožněn bezproblémový průchod. V opačném případě, při vstupu do objektu je odemčeno pomocí klíče. Štítové kování je v provedení klika/koule.

Elektromechanický – jak u mechanického zámku s panikovou funkcí dochází ke stejnému zavření dveří i v tomto případě. Zámek je možné ovládat též pouze klíčem. Jeho výhodou je však možnost ovládání z domácích telefonů, čtečky karet, bezkontaktních čipů. Zámek funguje na principu, že vnější klika se pohybuje na prázdno. Může se s klikou manipulovat, ale k otevření dveří nedojde. Vnější klika se aktivuje až v tom případě, kdy dostane impuls z domovních telefonů, karty anebo čipu. Poté se klika aktivuje a je umožněno bezproblémové otevření dveří. Z vnitřní strany je možné otevření dveří za pomocí stisku kliky a tím je umožněno bezproblémové opuštění budovy. Štítové kování je v provedení klika/klika.

Elektromotorický – po stránce mechanické je zámek stejný jako elektromechanický. K uzavření dochází za pomocí elektromotorů zabudovaných v zámku. Ovládání skrze FAB vložku a klíče. Zámek je možné ovládat na dálku z domácích telefonů, nebo čipem či čtečkou karet. Při přivedení signálu do zámku, se zámek za pomocí elektromotorů samočinně odemkne a je umožněn volný průchod. Do dveří stačí pouze zatlačit. Samo zamykací elektromotorický zámek je vždy po zavření dveří minimálně jednobodově, častěji je však dodáván s vícebodovým uzavíráním. Štítové kování je v provedení klika/koule. I u tohoto zámku vnitřní klika funguje stále, tedy po stisku je možné zámek odemknout a opustit objekt. Uzamčení dveří probíhá do 1,7 vteřiny po dovření dveří.

Zámky mechanické, elektromechanické a elektromotorické se dodávají i v provedení s třemi a pěti uzavíracími body, pro vyšší zabezpečení dveří.

Nedílnou součástí dveří jsou skleněné výplně. Ať se jedná o nadsvětlíky nebo přímo pro jednotlivé dveře. Dveře je možné osadit dvojsklem ve složení např. 4-6-4 / 4-10-4 / 4-12-4. atd., a to skly buď v čirém provedení nebo v dekoru dle vzorníků. Důležitou součástí je i bezpečnost těchto výplní. Další možností je bezpečnostní sklo connex. Jedná se o dvě skleněné tabule o celkové tloušťce 6,38 mm, kde uprostřed těchto skleněných tabulí je PVB folie o tloušťce 0,38 mm. V případě rozbití skla nedojde k vysypání skleněných tabulí a zabrání se tak zraněním. Tyto skla se dodávají i do dvojskel.

Povrchová úprava a její kvalita patří mezi nejdůležitější parametry u všech výrobků a pro dveře vystavené povětrnostním vlivům to platí dvojnásob. Výsledný povrch prodlužuje životnost a zároveň dodává požadovaný vzhled. Povrchová úprava má potřebná a striktní pravidla, která je nutné dodržet. Naše společnost používá barvy, které jsou testovány ve skandinávských zemích a jejich výroba probíhá v USA. Dřevní materiál má schopnost měnit své rozměry v závislosti na vlhkosti a teplotě. Je to vlastnost, které se nedá zabránit, ale je nutné s ní počítat. Barvy, které aplikujeme na vstupní dveře tyto rozměrové změny kopírují. Aplikace těchto barev probíhá pomocí vysokotlakého zařízení pod tlakem více než 200 bar. Naše povrchová úprava dřeva je třístupňová, avšak více vrstev barvy nezaručuje lepší odolnost, ba přesně naopak. Při více vrstvách barvy, nedokáže barva správně kopírovat rozměrové změny dřeva a dochází tak k porušení povrchové úpravy. Následné zatékání vody do porušených vrstev, vznik hnilobných ložisek, až po odloupnutí celé vrstvy.

První stupeň je aplikace napouštěcího nátěru Sherwin-William‘s, který se máčením a následném vtíráním dostane do povrchových struktur dřeva, cca do 2 mm.

Hloubková impregnace dřevní hmoty je možná pouze v podtlakově-přetlakových komorách uzpůsobených k tomuto účelu (pražce, tel. sloupy). Kdy termínem hloubková, se rozumí prostup látky do hloubky více než 10 mm dle ČSN EN 351-1? Ručním nátěrem hloubkové penetrace/napuštění není možné docílit!

Druhý stupeň probíhá nánosem základního nátěru barvy Sherwin-William’s v bílém nebo tónovaném provedení podle vrchní barvy dle RAL nebo NCS.

Druh dřeviny přímo ovlivňuje použití typu nátěrové hmoty? V každé objednávce barvy specifikujeme použití pro dřevinu smrk, borovici, modřín nebo dub.

Třetí stupeň probíhá již aplikací vrchního nátěru, a to vždy dle vzorníku RAL, NCS nebo vzorníku lazur.

Výběr správné kliky dělají dveře dveřmi. U vstupních dveří to platí o to více, když se jedná o dominantu celého domu. K tomuto účelu vybíráme z široké palety kování značky COBRA. Toto kování se vyrábí přímo v Itálii a je zárukou kvality. Kování je dodáváno jak v bezpečnostním, tak interiérovém provedení, a to v různých povrchách a tvarech. V případě atypického kování, kdy není možné vybrat z již hotové nabídky, tak se kování přímo nechává odlévat.

Věříme tradičním řemeslným postupům našich předků a staletím prověřeným typům konstrukcí. Naše dveře jsou a vždy budou čepovány a lepeny pevnostním lepidlem TITEBOND III. Ultimate s vysokou pevnostní a odolností proti vodě D4. Veškeré výplně jsou lepeny a zalištovány pomocí silikonu tak, aby byla umožněna jejich přirozená změna rozměrů.

Dveře opatřujeme okopovým nerezovým plechem nebo plechem měděným. Tento plech je dle přání zákazníka přilepen nebo přišroubován, popřípadě kombinace obojího. Pro zabezpečení těsnosti dveří jsou dle přání nainstalovány padací prahy. Samozřejmostí je jednoduché nebo dvojité těsnění v rámu a ve dveřním křídle.

Vstupní bytové

Pro pohodlnou obsluhu dveří a zaručení plynulosti průchodu používáme dveřní závěsy od prověřeného českého výrobce TKZ Polná. Dle váhy dveří se volí příslušný počet a typ závěsů. Tyto dveřní závěsy pod označením TRIO 15 s maximálním zatížením 40 kg/1 závěs a TRIO 20 s maximálním zatížením 50 kg/1 závěs zajistí dostatečné pevné spojení dveří s dřevěnou zárubní. Výhodou těchto závěsů je možnost jejich výškového a stranového seřízení, jejich dodání je možné v různém barevném provedení, a to nikl lesklý, zinek žlutý a zinek modrý. Převážná část historických dveří má však i dobové závěsy. Pro zachování autentičnosti vzhledu se závěsy TRIO 15/20 opatří ozdobnými návleky, které mají historizující vzhled.

Pro výrobu vstupních bytových dveří používáme standartně materiál smrk nebo borovice o vlhkosti kolem 10–12%. Tento materiál je v případě pigmentových barev ještě opláštěn deskou MDF o tloušťce 5 mm. To zaručí dveřím lepší povrch před následnou aplikací barvy a vyšší pevnost. V případě přání pro větší pevnost je možné tento materiál nahradit tvrdšími dřevinami, a to buď dubem nebo jasanem.

Dveřní výplň je nejvíce kritické místo u dveří. U starších typů dveří jsou výplně tenké a mnohdy jen z několikrát natřené překližky. Ctíme historický vzhled dveří a zároveň i aktuální požadavky majitelů. Pro dveře v základním provedení výplní slouží deska z MDF. Její variabilita a rozměrová stálost zaručí dostatečnou pevnost pro lehké poškození. Vyšším zabezpečením se dosáhne použití kombinace desky MDF, železného plechu o tloušťce 1 mm. Tím vznikne pevná deska odolná proti prokopnutí. Pro tepelné a zvukově izolační vlastnosti jsou použity desky PUR. Desky se vyrábějí z vrstev vodovzdorné překližky, mezi nimiž je utvořen prostor pro polyuretanovou pěnu. Vynikají výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, stejně dobře fungují také jako zvuková izolace a mají nízkou hmotnost, takže jsou vhodné pro dveře, kde je potřeba snížit jejich hmotnost. Tyto desky jsou dodávány v tloušťkách od 24 mm až po 48 mm. Poslední variantou jsou výplně do dveří se zvýšenou odolností proti ohni, desky GRENAMAT C. Tyto desky splňují požární limity na prohoření již od 12–90 minut a více. Lze je kombinovat společně s plechem a tím získat i bezpečnější výplň proti vniknutí. Jednotlivé dveřní výplně se dají vzájemně kombinovat, a to vždy v závislosti na tloušťce dveří.

Pevná výplň dveří je důležitá, avšak kvalitní zámek je podmínkou. Způsoby uzavření dveří jsou následující:

Zámek obyčejný – Jedná se o zámek s roztečí 90 nebo 72 mm. Jsou to základní zámky bez bezpečnostních prvků. Tyto zámky jsou zpravidla používány u interiérových dveří a zřídka vstupních dveří. Štítové kování je v provedení klika/koule.

Bezpečnostní kování – Jedná se o dveřní zámky s roztečí 92,90 nebo 72 mm. Zámky jsou charakteristické přesnějším zpracováním, vyšší hmotností z důvodu použití kvalitních slitin. Tyto dveřní zámky společně s přídavnými zámky jsou dostačující ochranou dveří.

Bezpečnostní zámky vícebodové (tří a pěti) – tyto zámky jsou charakteristické svým vícebodovým uzavřením dveří, kde trny nebo háky (popřípadě kombinace u pětibodových zámků) uzavřou dveřní křídlo v horní, středové a spodní poloze dveří. Tyto zámky jsou výborným řešením v otázce bezpečnosti dveří, společně s trny proti prokopnutí dveří v místě závěsů. Zámky jsou dodávány českým výrobcem ROTO a.s.

Povrchová úprava dveří je důležitou a finální fází dokončení dveří. Na povrchovou úpravu interiérových vstupních dveří nejsou kladeny takové technologické požadavky, jako na dveře exteriérové, avšak to neznamená, že se může podcenit. U těchto dveří používáme italské barvy značky ICRO s vysokým obsahem sušiny. Tyto barvy jsou nanášeny nízkotlakým zařízením, a to ve třech vrstvách s mezi brusem. Aplikace probíhá vždy dvěma základovými nástřiky a nástřikem vrchním. Dveře lze pigmentovat dle vzorníku RAL a NCS. Možností jsou barevně odlišené plochy jak pro interiér, tak exteriér.

Dveře opatřeny nejlepšími vícebodovými zámky jsou nedostatečně zabezpečené, pokud nemají i bezpečnostní kování. K tomuto účelu vybíráme z široké palety kování značky COBRA. Toto kování se vyrábí přímo v Itálii a je zárukou kvality. Kování je dodáváno jak v bezpečnostním, tak interiérovém provedení, a to v různých povrchách a tvarech. V případě atypického kování, kdy není možné vybrat z již hotové nabídky, tak se kování přímo nechává odlévat.

Tak jako dveře do činžovních domů, tak i dveře vstupní do bytů jsou vždy vyráběny čepováním. Výplně dveří vsazujeme do drážky. Jedině tak jsou pevně usazené. Usazení výplní pouze na lišty je nedostatečné řešení.

Tloušťka dveří vychází zpravidla z původních. Dle výběru výbavy dveří se tloušťka mění až na 75 mm! U vyšších tlouštěk dveří je nutný dvojitý falc dveří s dvojitým těsněním. Toto řešení zajišťuje výborné těsnící vlastnosti. Pro bližší specifikaci k tomuto řešení nás neváhejte kontaktovat.

Dveřní práh je dodáván v tloušťce od 20 – 35mm v závislosti na požadavcích těsnosti dveří. Dveřní práh má v sobě zabudované těsnění. Materiál dub/jasan. Opatřen polyuretanovým lakem.

Interiérové

Pro pohodlnou obsluhu dveří a zaručení plynulosti průchodu používáme dveřní závěsy od prověřeného českého výrobce TKZ Polná. Dle váhy dveří se volí příslušný počet a typ závěsů. Tyto dveřní závěsy pod označením TRIO 15 s maximálním zatížením 40 kg/1 závěs, zajistí dostatečné pevné spojení dveří s dřevěnou zárubní. Výhodou těchto závěsů je možnost jejich výškového a stranového seřízení, jejich dodání je možné v různém barevném provedení, a to nikl lesklý, zinek žlutý a zinek modrý. Převážná část historických dveří má však i dobové závěsy. Pro zachování autentičnosti vzhledu se závěsy TRIO 15 opatří ozdobnými návleky, které mají historizující vzhled.

Pro výrobu vstupních bytových dveří používáme standartně materiál smrk nebo borovice o vlhkosti kolem 10–12%. Tento materiál je v případě pigmentových barev ještě opláštěn deskou MDF o tloušťce 5 mm. To zaručí dveřím lepší povrch před následnou aplikací barvy a vyšší pevnost.

Na interiérové dveře nejsou zpravidla kladeny jak zvukové, tak tepelné izolační vlastnosti. Standartně jsou dveře dodávány s výplní MDF. Dle povrchové úpravy i masivní správkové výplně, popřípadě dýhy.

U interiérových dveří je uzamčení možné pomocí FAB klíče, dozického nebo popřípadě typ WC.

Povrchová úprava dveří je důležitou a finální fází dokončení dveří. Na povrchovou úpravu interiérových vstupních dveří nejsou kladeny takové technologické požadavky, jako na dveře exteriérové, avšak to neznamená, že se může podcenit. U těchto dveří používáme italské barvy značky ICRO s vysokým obsahem sušiny (60%). Tyto barvy jsou nanášeny nízkotlakým zařízením, a to ve třech vrstvách s mezi brusem. Aplikace probíhá vždy dvěma základovými nástřiky a nástřikem vrchním. Dveře lze pigmentovat dle vzorníku RAL a NCS. Možností jsou barevně odlišené plochy pro jednotlivé pokoje.

Pro interiérové dveře vybíráme z široké palety kování značky COBRA. Toto kování se vyrábí přímo v Itálii a je zárukou kvality. Kování je dodáváno v rozteči 72 mm a ve specifikaci pro vložkové klíče, dozické tak typ WC, a to v různých povrchách a tvarech. V případě atypického kování, kdy není možné vybrat z již hotové nabídky, tak se kování přímo nechává odlévat.

Pro interiérové dveře vybíráme z široké palety kování značky COBRA. Toto kování se vyrábí přímo v Itálii a je zárukou kvality. Kování je dodáváno v rozteči 72 mm a ve specifikaci pro vložkové klíče, dozické tak typ WC, a to v různých povrchách a tvarech. V případě atypického kování, kdy není možné vybrat z již hotové nabídky, tak se kování přímo nechává odlévat.

Tloušťka dveří se přizpůsobuje původním dveřím. Zpravidla se pohybuje od 40–50 mm. Těsnění dveří je vždy na obložkové zárubni, a to v barvě povrchové úpravy nebo jí podobné.

13B 13A
9A 9B
8B 8A
7B 7A
6A 6B
4B 4A
3A 3B
1A 1B
10B 10A
11A 11B
12A 12B
14A 14B
4B 4A
15A 15B
16A 16B
17A 17B
18A 18B
1A 1B
5A 5B
19A 19B
20A 20B nové
21B 21A
22A 22B
DSC_0544 DSC_0550